INDIVIDUELE BEGELEIDING

Begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij een medewerkster van Stichting V.C.S.A. Thuiszorg u helpt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Begeleiding individueel houd in dat u ondersteuning krijgt bij zaken in uw dagelijks leven die u zelf niet kunt of niet zo goed kunt op dit moment.  Belangrijk hierbij is dat uzelf de regie houd of weer leert in handen te nemen. Soms is het nodig dat de begeleider sommige zaken tijdelijk van u overneemt.

Op welke levensgebieden kunt u ondersteuning krijgen?

  • Zingeving: Wat vind u belangrijk, wat zijn uw overtuigingen?, waar wordt u blij van?, motivatie en aandacht, maken van planning ,overzicht houden en structuur in dagelijks leven, problemen bij denken en concentreren, problemen bij het oriënteren in dag, tijd of reizen etc., regie over je eigen leven, welke rituelen, gebruiken vind u belangrijk,
  • Financiën en administratie; afhandelen van post, administratie, geldzaken, contacten met organisaties als bijv:  Gemeente,UWV.
  • Wonen; ondersteuning bij het zelfstandig voeren van een huishouding in en om het huis, vervoer
  • sociale relaties; hebben en houden van sociale relaties, opbouwen van sociale relaties, onderhouden van sociale relaties, voorbereiden gesprekken, evalueren van gesprekken, oefenen van gesprekken,
  • lichamelijke gezondheid: omgaan met evt. beperking, aanvragen van voorzieningen, sport, bewegen, voeding.
  • psychische gezondheid: omgaan met beperking, implementeren, bijstellen en corrigeren van geleerde vaardigheden en onderhouden van die vaardigheden. Signaleren van achteruitgang. Maken van een signaleringsplan.
  • werk, dagbesteding; hebben en houden van werk. Invulling geven aan de dag, wat, wanneer ga ik doen vandaan.

Voor wie?

Individuele begeleiding is voor mensen  vanaf 18 jaar met ADHD,ADD,ODD, beperkingen in het autistisch spectrum, mensen met een psychiatrisch ziektebeeld, lichamelijke beperkingen en een lichtverstandelijke beperking of een combinatie van verschillende beperkingen (multi problem).

 Kosten en indicatie

U heeft een indicatie nodig van uw gemeente (WMO). De gemeente komt bij u thuis om met u uw zorgbehoefte te bespreken en te bepalen. Aan de hand hiervan wordt een ondersteuningsplan opgesteld door de gemeente. In het ondersteuningsplan staat op welke zorg u recht heeft. Met deze indicatie, wordt de huishouding betaald vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Uw gemeente vergoedt hiermee de benodigde zorg. Wel betaalt u bij zorg die vanuit de WMO wordt vergoed een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het C.A.K. (Centraal Administratiekantoor (CAK)) berekent de hoogte hiervan. U vraagt de indicatie aan bij het Wmo-loket van uw gemeente, de wijkverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.

Stichting V.C.S.A. Thuiszorg zorg werkt voornamelijk in Lelystad. En werkt samen met diverse andere zorgorganisaties

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden