ZORG DIENSTEN

In dit menu treft u een overzicht aan van alle soorten zorgondersteuing die Stichting V.C.S.A. Thuiszorg kan bieden:

  • Wijkverpleging
  • Persoonlijke Verzorging
  • Verpleging
  • Intensieve zorg
  • Terminale zorg / 24 uurs zorg
  • Begeleiding 
  • Huishoudelijke Hulp (WMO)
  • Sleutelkluis / Alarmering
  • Hulp in en om huis